Status Holland Holstein sHow

Status Holland Holstein sHow

Beste inzenders, leden, hoofdsponsors, sponsors, vrijwilligers en overige
belanghebbenden,

Als bestuur hebben we de persconferentie van 12 november in spanning
afgewacht.
Vanmorgen hebben we contact gehad met de IJsselhallen. Na toetsing aan de
RIVM-regels is besloten dat de Holland Holstein sHow door kan gaan! De
gemeente Zwolle zal hier nog naar kijken en moet de definitieve vergunning
afgeven.

We gaan door met de organisatie van de show. Met de regels die er nu zijn
kan de show doorgaan, maar wel in aangepaste vorm. Dat vraagt om inzet van
zowel de inzenders als van alle andere betrokkenen.

Bezoekers worden gevraagd alleen door de hoofdingang te komen. Tijdens
het gehele programma moeten alle bezoekers op de tribune of op stoelen
zitten (dus niet lopen).

Helaas kan het Holland Holstein Home door de overheidsbesluiten geen
doorgang vinden, doordat evenementen om 18.00 uur moeten sluiten.
Daardoor vervalt ook de Young Breeders Sale. We gaan proberen om de Sale
op een andere manier te laten plaatsvinden, maar hierover gaan we eerst met
de sponsors van de veilingnummers in overleg.

Van alle inzenders en bezoekers zal de QR-code worden gescand. Bij een
geldige QR-code ontvangt men elke dag een polsbandje met een andere kleur.
Per dag kunnen er maximaal 1250 bezoekers worden toegelaten.

Terug naar overzicht